UEFA-C valmentajakoulutukset Kauniaisissa 2021 – Syksy 21.8 – 9.10.21

NexPV6YORoeKZSupC5JDQQ

Seuraava UEFA-C syksy 2021 – Aikataulu 21.8 – 9.10.2021

Ilmoittaudu Palloliiton sivuilla Etelän UEFA-C kesä 2021

UEFA C -KOULUTUKSEN KOKONAISUUS  

UEFA C -kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, tutoroinneista sekä kokemuskortista. Prosessiin on tärkeää varata vähintään 4-5 kk. 

Tuntimäärät:

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): n. 20 h 
 • Kontaktijaksoja: 64 h 
 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20 h 
 • Tutorointi: n. 4-6 h (harjoitus pienryhmässä, ottelu ja harjoitus oman joukkueen kanssa) 
  • UEFA C -koulutuksen aikana alueen kouluttaja käy tutoroimassa kaksi kertaa valmentajan vetämän harjoituksen ja yhden ottelun. Ensimmäinen harjoitustutorointi on pienryhmätutorointi, jossa noin 4 valmentajaa johtaa kukin noin 25min osion ja oppii samalla toisia valmentajia seuraamalla. Toinen harjoitustutorointi on kunkin valmentajan omassa ympäristössä yksi harjoituskokonaisuus. 
   • Valmentaja tekee samalla ohjatun itsearvioinnin ja suunnittelee jatkokouluttautumista. 
   • Valmentaja näyttää harjoitusten ja ottelun johtamisessa UEFA C-tason vaatimusten mukaista osaamista. 

GrIFK / SPL Etelä Ohjelma

OSIO.1: Koulutuksen kokonaisuus ja pelin opettaminen (8 h)

Koulutuksen kokonaisuus ja pelin opettaminen (1. ja 2. Päivä)

Kauniainen Lauantai 21.8.21 klo 9–17 Työväen Akatemia, Mediatek.2

OSIO.2 : Minä valmentajana ja havainnointi (8,5 h)

Kauniainen Tiistai 24.8.21 klo 18–21.30 Työväen Akatemia

jatkuu…

Kauniainen Perjantai 27.8.21 klo 17–21 Työväen akatemia 

OSIO.4: Yksilön teknis-taktiset valmiudet ja pelin opettaminen 

Kauniainen Lauantai 11.9.21 klo 9–17.30:

OSIO.4: Nuorten fyysinen harjoittelu (8 h)

Kauniainen Su 12.9.21 klo 9–17:

OSIO.5 Kauniainen 25.9.2021 klo 9–17.30

OSIO.6: Pelin keskuksen ulkopuoli ja henkis-sosiaalinen teema sekä nuorten maalivahtipelaaminen (9 h)

Kauniainen Lauantai 9.10.21 klo 9–18

Yhteyshenkilöt: Mikko Eskelinen (040-5831814) mikko.eskelinen@palloliitto.fi

Arto Tuohisto-Kokko 050-54588972, artuohi@hotmail.com

SPL Etelä Ohjelma Tässä Yhteyshenkilö Mikko Eskelinen (040-5831814)

GrIFK valmentajat:

GrIFK P2015 Jere Heikkinen

GrIFK P2015 Jasper Virtapuro

GrIFK P2006 Sebastian Veijola

GrIFK T2011/P2008 Matias Nordström

Loput kurssista avoinna kaikille muiden Etelän alueen seurojen valmentajille, jotka ovat käyneet vanhan D-kurssin tai uuden Futisvalmentajan startin ja Ikävaihekoulutuksen 5-7 ja/tai 8-11.v.

UEFA C -KOULUTUKSEN TAVOITTEET  

Koulutuksen jälkeen valmentaja: 

Urheilu ja lajiosaaminen 

 • suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti 
 • osallistuja huomio ja hyödyntää 
 • erilaisten harjoitetyyppien ja valmennustyylien käytön vaikutukset oppimisprosessiin ja harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen 
 • ikävaiheen yksilölliset teknis-taktiset puolustus- ja hyökkäyspelaamisen valmiudet pelin keskuksessa ja joukkuepelaamisen perusteet pelin keskuksen ulkopuolella 
 • nuorten maalivahtipelaamisen perusteita 
 • nuorten pelin ymmärryksen ja havainnoinnin kehitysvaiheen 
 • nuoren kasvun ja kehityksen vaiheet (fyysinen, henkinen, sosiaalinen) 
 • fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet, sekä vammojen ennaltaehkäisyn 
 • seuran ja/tai Palloliiton valmennukselliset linjaukset 
 • johtaa ottelutapahtuman pelaajien oppimista tukevasti, analysoi peliä pelin aikana ja pelin jälkeen itsenäisesti sekä yhdessä pelaajien kanssa 
 • tuntee lajin säännöt 

Ihmissuhdetaidot 

 • tukee ja edistää pelaajien omistajuutta ja antaa nuorille vastuuta harjoittelusta ja pelaamisesta, niiden suunnittelusta ja omasta kehittymisestään urheilijana sekä ihmisenä 
 • rakentaa positiivista toimintailmapiiriä 
 • huomioi nuorten erilaiset motivaation tasot 
 • pelaajan pystyvyyden tunnetta tukeva vuorovaikutus harjoituksissa ja otteluissa 
 • toimii kehittävällä otteella yhteistyössä pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavien tahojen, kuten valmennustiimin, vanhempien, kouluvalmennuksen ja liiton/alueen valmentajien kanssa 
 • tunnistaa eettiset ongelmatilanteet ja hakee niihin ratkaisumalleja 

Itsensä kehittämisen taidot 

 • tuntee valmennusosaamisen mallin, tunnistaa sen avulla omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseen 
 • arvioi ja seuraa omaa toimintaa ja pelaajien kehittymistä 
 •  suunnittelee omaa toimintaansa ja ymmärtää sen vaikutuksen omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin 
 • dokumentoi valmennusfilosofiansa 

KOULUTUKSEN AJANKOHDAT 

Seuraava UEFA-C Syksy 21.8 -9.10.21 Kauniaisissa

Etelä:

Lisätietoja Arto Tuohisto-Kokko, 050-5458972, artuohi@hotmail.com

GrIFK / SPL Etelä Ohjelma

Palloliiton Yhteyshenkilö Mikko Eskelinen (040-5831814)


 

UEFA C koulutus 2020: GrIFK valmentajat

Petri Koponen P2010,

Joel Anio P2014,

Eero Kallio P2013,

Tuomas Carlberg P2012,

Riku Kallis T2010 ja

Matti Brandt P2012