Vision, mission och värderingar

Våra värderingar guidar och hjälper alla inom vår förening i det dagliga föreningsarbetet. De hjälper oss att styra verksamheten på ett sunt sätt mot våra uppställda mål.

  • Kvalitet
  • Jämställdhet
  • Gott uppförande
  • Öppenhet
  • Målinriktat
  • Positivitet

GrIFK Fotboll har fått Olympiakommitténs stjärnmärke för barn och unga. Det visar att föreningen erbjuder barn och unga en trygg, utvecklande och inspirerande miljö för motion och idrott

GRIFK FOTBOLLS VISION

GrIFK Fotboll vill vara en traditionell, kvalitetsmedveten och engagerad aktör i den egna verksamhetsmiljön, men även på sitt eget sätt bidra till utvecklingen av finländsk fotbollskultur i vårt land. GrIFK Fotboll har som ambition att skapa en mångsidig verksamhetsmodell som stöder alla oberoende av orsak till att hålla på med fotboll. Via fotbollen ska det vara möjligt att hitta en motionsform som varar livet ut, som är en bra grund för ett sund livsstil och som utgör en fin social miljö för det egna livet.

GRIFK FOTBOLLS MISSION

GrIFK Fotboll erbjuder kompetenta tränare och goda förhållanden för en målinriktad fotbollsverksamhet för såväl motionsutövare som tävlingsidrottare. Verksamheten är tvåspråkig och riktar sig främst till invånare i Grankulla och dess närliggande områden.

Samarbetet mellan representationslaget och juniorverksamheten ska vara välfungerande. Representationslaget ska spela åtminstone på division två nivå för att vara ett intressant mål för föreningens juniorer. På juniorsidan är målet att tävlingslagen spelar åtminstone på division ett nivå.

Spelarutvecklingen är viktig

Kvalitet – vad kan jag göra så att såväl jag själv som mina medspelare blir ännu bättre. Alla spelare, tränare och föräldrar känner till och agerar i enlighet med GrIFKs verksamhetsmodell.

Respekt och tolerans – respekt ska visas åt såväl motståndare, domare som medspelare

Öppenhet – samarbete med staden, skolorna, närregionens föreningar och Bollförbundet

Målinriktat – Planering, tålamod och livslångt lärande

Drogfritt – rök- och drogfritt i samband med träningar, matcher och turneringarTurn On Builder [Edit]