Futisrahasto-Fotisfonden

FUTISRAHASTO

GrIFK Jalkapallo on perustanut Futisrahaston tukemaan innokkaiden pelaajien jalkapalloharrastusmahdollisuuksia. Futisrahasto voi muun muassa

  • myöntää avustuksia esimerkiksi kausi-, turnaus-, leiri- tai varustemaksuista niille pelaajille, jotka jäisivät taloudellisista syistä muuten kokonaan tai osittain jalkapalloharrastuksen ulkopuolelle

  • myöntää jalkapallostipendejä, joilla voidaan tukea ja palkita innokkaita harjoittelijoita

  • myöntää avustuksia eri ikäluokkien tai koko seuran erityisprojekteihin.

Futisrahaston pääoma muodostuu viime ja edellisvuonna toteutettujen Jalkapallogaalojen tuotoista, lisää varoja kerätään jälleen tänä vuonna totetettavalla Gaalalla. Lisäksi halukkaat yksityishenkilöt ja yritykset voivat lahjoittaa varoja Futisrahaston tilille  FI37 4055 0010 0288 15. GrIFK Jalkapallon hallitus päättää rahojen käytöstä saamiensa anomusten pohjalta.

 Vapaamuotoiset hakemukset pipsa.manninen.grifkfotboll@outlook.com

FOTISFONDEN

GrIFK Fotboll har grundat en Fotisfond för att stöda ivriga spelares möjligheter att idka fotboll som hobby. Fotisfonden kan bl.a.

  • utdela stör för t.ex. säsong-, turnerings-, läger- eller utrustningskostnader till sådana spelare som av ekonomiska skäl annars skulle helt eller delvis bli utanför fotbollen

  • utdela fotbollsstipendier med vilka man kan stöda och belöna dem som är ivriga att träna

  • utdela stöd till föreningens eller olika årsgruppers specialprojekt.

Fotisfondens kapital består av intäkterna från förra årets Fotbollsgala och dess tillgångar utdrygas ytterligare med årets Gala. Villiga privatpersoner och företag kan dessutom donera tillgångar till Fotisfonden till konto a Futisrahaston tilille FI37 4055 0010 0288 15. GrIFK Fotbolls styrelse besluter om användandet av pengarna på basen av inkomna ansökningar.