Missio - Mission

             1.1 GrIFK jalkapallo missio

 

       Toiminnan tarkoitus on olla hyvä kasvattajaseura, ja antaa tilaa niin harrastelijoille kuin kovemmin satsaaville. Nuoret jotka haluavat satsata ja kehittyä jalkapalloilijoina täytyy voida tehdä se omassa seurassa. Yhteistyö edustusjoukkueen ja junioritoiminnan välillä pitää toimia hyvin. Edustusjoukkueen täytyy pelata riittävän korkealla sarjatasolla jotta se motivoi omia junioreita, ja junioreiden ensimmäinen tavoite on oltava pelipaikan saaminen oman seuran edustusjoukkueessa. Hyvällä harjoittelulla ja hyvillä olosuhteilla voimme saada enemmän harrastajia toimintaamme. Pyrkimyksenä on saavuttaa "me"-henki seurassa. Pitkät perinteet on rikkaus toiminnallemme.

             1.2 GrIFK jalkapallon visio

GrIFK haluaa olla perinteikäs, laadukas sekä sitoutunut toimija omassa toimintaympäristössään sekä omalta osaltaan kehittää suomalaista jalkapallokulttuuria maanlaajuisesti. GrIFK pyrkii luomaan visiossaan monipuolisen eri harrastemotiiveja palvelevan toimintamallin, jonka avulla saavutetaan edellytykset läpi loppuelämän tähtäävään liikuntaan ja terveeseen elämäntapaan sekä sosiaalisuuteen perustuvaan elämänhallintaan.

 

             1.3 Toiminnan arvopohja

       Arvot ohjaavat ja auttavat jokaista seuran toimijaa päivittäisessä seuratyössä sekä

suuntaa toimintaa sovittujen päämääriä kohti.

 

·         Laatu

·         Tasa-arvoisuus

·         Suvaitsevaisuus

·         Hyvät tavat

·         Avoimuus

·         Tavoitteellisuus

 

GrIFK jalkapallo toimii Suomen Palloliiton Sinettiseuravelvoitteiden mukaisesti, jolloin toiminta mahdollistaa lasten ja nuorten tarpeista lähtevää monipuolista harraste- ja kilpatoimintaa.

 

 

            Pelaajan kehitys on tärkeintä

 

Laatu – mitä voin tehdä sen eteen että minusta sekä kanssapelaajistani tulisi vieläkin parempia. Kaikki pelaajat, valmentajat ja vanhemmat tuntevat ja toimivat GrIFK toimintalinjan mukaisesti.

 

Kunnioitus ja suvaitsevaisuus – kunnioitus vastustajia, tuomareita ja kaikkia kanssapelaajia kohtaan

 

Avoimuus – yhteistyö kaupungin, koulujen ja lähialueiden seurojen ja palloliiton kanssa

 

Tavoitteellisuus - Suunnitelmallisuus, kärsivällisyys, jatkuva oppiminen

 

Päihteettömyys – savuttomuus ja päihteettömyys harjoituksissa, peleissä ja turnauksissa

 

 

             1.1 GrIFK fotbolls mission

 

       Verksamhetens avsikt är att vara en god uppfostrarförening, att ge utrymme åt såväl hobbyverksamhet som dem som satsar hårdare. Unga som vill satsa och utvecklas som fotbollsspelare måste kunna göra det inom sin egen förening. Samarbetet mellan representationslaget och juniorverksamheten bör funktionera väl. Representationslaget bör spela på en tillräckligt hög nivå för att motivera egna juniorer och juniorernas  första mål bör vara att erövra en spelplats i den egna föreningens representationslag. Genom bra träning och goda förhållanden kan vi få flera spelare med i verksamheten.  Vi strävar till att uppnå en vi-anda i föreningen. Långa traditioner är en rikedom i vår verksamhet.

             1.2 GrIFK fotbolls vision

GrIFK vill vara en traditionsrik, kvalitativt högtstående och engagerad förening i sin egen omgivning samt för sin del utveckla finländsk fotbollskultur landet runt. GrIFK strävar i sin vision till att skapa en mångsidig verksamhetsmodell som stöder olika deltagarmotiv, med vilkens hjälp uppnås förutsättningar för en livslång utövning av idrott och sunda levnadsvanor samt socialt umgänge.

 

             1.3 Verksamhetens värdegrund

       Värdegrunden styr och hjälper dem som verkar i föreningen i den dagliga verksamheten samt riktar verksamheten mot de överenskomna målena.

 

·         Kvalitet

·         Jämlikhet

·         Tolerans

·         Gott uppförande

·         Öppenhet

·         Målmedvetenhet

 

GrIFK fotboll fungerar i enlighet med Finlands bollförbundsSigillföreningars krav vilket möjliggör en mångsidig hobby- och tävlingsverksamhet utgående från barnens och ungdomarnas behov.

 

 

            Spelarens utveckling är det viktigaste

 

Kvalitet – vad kan jag göra för att mina medspealre och jag blir ännu bättre? Alla spelare, tränare och föräldrar känner till och verkar i enlighet med  GrIFK verksamhetsprinciper.

 

Högaktning och tolerans – högaktning gentemot motståndare, domare och alla medspelare

 

Öppenhet – samarbete med staden, skolorna, närliggande föreningar och bollförbundet

 

Målmedvetenhet - Planmässighet, tålamod, kontinuerlig inlärning

 

Drogfrihet – rök- och drogfrihet på träningar, matcher och turneringar