Ikävaihekoulutus 5-7

5-7 -ikävaihekoulutuksen tavoitteet

 

5-7 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

 

Urheilu ja lajiosaaminen

-  suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja harjoitusjakson teeman mukaisen harjoituksen ja tutustuu viikkosuunnitteluun

-  tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

-  tutustuu ja saa keinoja valmentaa monipuolista kehonhallintaa, liiketaitoja ja nopeutta (pallolla ja ilman palloa)

-  saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

-  tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

-  tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä

-  tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

-  tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen

-  saa keinoja rakentaa ryhmästä joukkueen

-  opettelee kohtaamaan lapset yksilöinä, erilaisissa tunnetiloissa ja tukee lasten pätevyyden tunnetta

-  rakentaa ilmapiiriltään positiivisia harjoitus- ja pelitapahtumia

Itsensä kehittämisen taidot

-  tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen

-  tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

-  tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

 

5-7 v ikävaihekoulutus -kokonaisuus

5 – 7 v ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkko- opiskelusta, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen.

Alla olevaan kaavioon on purettuna 5-7 v ikävaihekoulutus oppikokonaisuuksiksi, joista voidaan rakentaa eri mittaisia kontaktiopetusjaksoja ja prosesseja. Erilaisia toteuttamismalleja on kuvattu kappaleessa 5. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 3 kk.

Tuntimäärät:
Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h Kontaktijaksoja: 24 h
Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h Tutorointi: ~2-4 h (harjoitus ja ottelu) 

 

Koulutusohjelma 5-7 -ikävaihekoulutus

1.Lähijakso 5-7.v Su 3.3.2019

2.Lähijakso 5-7.v Su 31.3.2019

3.Lähijakso Yhteinen Su 14.4.2019

 

Ikävaihekoulutus 5-7. v osallistujat kevät 2019 Kauniainen:

Maia Thompson GrIFK P13 ja T11-12 

Timi Terho GrIFK P12

Matti Brandt GrIFK P12

Erika Lindholm GrIFK P13 ja T11-12 

Linnea Lahtinen GrIFK P13

Alisa Vuorilehto GrIFK P13

Eva Brummer GrIFK P1

Saana Mäkelä GrIFK T11-12 

Riku Kallis GrIFK T09-10 

Sonja Rögård Espoon Tikka

Emil Lillieström GrIFK P11

Santeri Luukkonen GrIFK P11

Samuel Nuutinen GrIFK P12

Nuutti Jauhiainen GrIFK P12

Veli Vartiainen GrIFK P12

Johan Gröndahl GrIFK P12

 

5-7 v ikävaihekoulutuksen ohjelma ja aikataulu:

 

Ennakkotehtävät

1. jakso Sunnuntai  3.3.2019 Kauniainen

9.00 – 9.45 Avaus

9.45- 10.45 5-7 v lapsi futiksen harrastajana

11.00 – 12.30 Peruspelaamisen teknis-taktinen sisältö 5-7 v

12.30 – 13.30 lounas

13.30 – 15.00 Harjoitusten suunnittelu ja valmennustyylit

15.30 – 18.00 Harjoitusten johtaminen + TIPS

18.00 – 18.30 Reflektointi ja päätös

 

Kokemuskortin ensimmäiset tehtävät ja seuraavan jakson ennakkotehtävät

 

2.  jakso Sunnuntai 31.3.2019 Kauniainen

9.00 – 9.30 Avaus

9.30-10.15 Lasten ottelutapahtumat 5-7

10.15 – 12.00 Havainnointi 5-7

12.00 – 13.00 lounas

13.00 – 15.30 Keho haltuun ja jalat vikkeliksi - käytäntö

16.00 – 17.30 Sytytetään kipinä...

17.30 – 18.30 Reflektointi ja päätös

 

Kokemuskortin tehtäviä ja seuraavan jakson ennakkotehtävät

 

Ikävaihekoulutusten yhteinen päivä Su 14.4.2019

9.00 - 9.30 Avaus ja tutustuminen

9.30 – 11.00 Taitavuus ja lasten monipuolinen kehittyminen

11.00 – 12.00 Lounas

12.00 – 13.00 Futsal / saliharjoittelu teoria

13.30 – 15.00 Futsal /saliharjoittelu käytäntö

15.30 – 17.30 Lasten maalivahtitaitojen edellytykset – käytäntö

17.45 – 18.30 Yhteenveto ja reflektointi