Ikävaihekoulutus 8-11

8-11 -ikävaihekoulutuksen tavoitteet

 

8-11 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

Urheilu ja lajiosaaminen

-  suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen

-  tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

-  tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita

-  saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

-  tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

-  tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä

-  tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

-  tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen

-  saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa

-  tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot

-  tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen

-  tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

-  tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

 

8-11 v ikävaihekoulutus -kokonaisuus

8-11 v ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen.

Alla olevaan kaavioon on purettuna 8-11 v ikävaihekoulutus oppikokonaisuuksiksi, joista voidaan rakentaa eri mittaisia kontaktiopetusjaksoja ja prosesseja. Erilaisia toteuttamismalleja on kuvattu kappaleessa 5. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2-3 kk.

Tuntimäärät:
Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h Kontaktijaksoja: 24 h
Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h Tutorointi: ~2-4 h (harjoitus ja ottelu) 

 

8-11 -ikävaihekoulutuksen ohjelma

1.Lähijakso 8-11.v Su 3.3.2019 Kauniainen Kasavuoren koulu 

2.Lähijakso 8-11.v Su 14.4.19 Kauniainen Keskuskenttä 

3.Lähijakso yhteinen Su xx.xx19 Kauniainen Keskuskenttä 

 

Ikävaihekoulutus 8-11.v osallistujat kevät 2019 Kauniainen. 

Emil Lillieström GrIFK P11

Santeri Luukkonen GrIFK-11 

Riku Kallis GrIFK T09-10

Aleksi Hietanen GrIFK B17

Elias Barhaila GrIFK B17

 

 

8-11 v ikävaihekoulutuksen ohjelma ja aikataulu:

Ennakkotehtävät

1. jakso Su 3.3.2019 Kauniainen

9.00 – 9.45 Avaus

9.45 – 10.45 8-11 v lapsi futiksen harrastajana

11.00 – 13.00 Peruspelaamisen teknis- taktinen sisältö 8-9 v

13.00 – 14.00 lounas

14.00 – 15.30 Harjoitusten suunnittelu ja valmennustyylit

16.00 – 18.30 Harjoitusten johtaminen + TIPS

18.30 – 19.00 Reflektointi

Kokemuskortin ensimmäiset tehtävät ja seuraavan jakson ennakkotehtävät

 

2. jakso Su 14.4.2019 Kauniainen

9.00 – 9.30 Avaus

9.30-10.15 Lasten ottelutapahtumat 8-11

10.15 – 12.00 Peruspelaamisen teknis- taktinen sisältö 10-11

12.00-13.00 lounas

13.00 – 14.15 Havainnointi 8-11

14.45 – 16.45 Taitava ja nopea pelaaja - käytäntö

16.45 – 18.00 Toimiva ja kehittyvä joukkue…

18.00 – 18.30 Reflektointi ja päätös

 

Kokemuskortin tehtäviä ja seuraavan jakson ennakkotehtävät

 

Ikävaihekoulutusten yhteinen päivä Ikävaihekoulutusten yhteinen päivä  

3.Jakso Su xx.xx.2019 Kauniainen

9.00 - 9.30 Avaus ja tutustuminen

9.30 – 11.00 Taitavuus ja lasten monipuolinen kehittyminen

11.00 – 12.00 Lounas

12.00 – 13.00 Futsal / saliharjoittelu teoria

13.30 – 15.00 Futsal /saliharjoittelu käytäntö

15.30 – 17.30 Lasten maalivahtitaitojen edellytykset – käytäntö

17.45 – 18.30 Yhteenveto ja reflektointi