Ikävaihekoulutus 5-7

5-7 -ikävaihekoulutuksen tavoitteet

 

5-7 v ikävaihekoulutuksessa valmentaja:

 

Urheilu ja lajiosaaminen

-  suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja harjoitusjakson teeman mukaisen harjoituksen ja tutustuu viikkosuunnitteluun

-  tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa

-  tutustuu ja saa keinoja valmentaa monipuolista kehonhallintaa, liiketaitoja ja nopeutta (pallolla ja ilman palloa)

-  saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen

-  tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin

-  tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä

-  tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

-  tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen

-  saa keinoja rakentaa ryhmästä joukkueen

-  opettelee kohtaamaan lapset yksilöinä, erilaisissa tunnetiloissa ja tukee lasten pätevyyden tunnetta

-  rakentaa ilmapiiriltään positiivisia harjoitus- ja pelitapahtumia

Itsensä kehittämisen taidot

-  tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen

-  tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen

-  tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

 

5-7 v ikävaihekoulutus -kokonaisuus

5 – 7 v ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkko- opiskelusta, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. Koulutukseen voidaan hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen.

Alla olevaan kaavioon on purettuna 5-7 v ikävaihekoulutus oppikokonaisuuksiksi, joista voidaan rakentaa eri mittaisia kontaktiopetusjaksoja ja prosesseja. Erilaisia toteuttamismalleja on kuvattu kappaleessa 5. Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 3 kk.

Tuntimäärät:
Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h Kontaktijaksoja: 24 h
Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h Tutorointi: ~2-4 h (harjoitus ja ottelu) 

 

Koulutusohjelma 5-7 -ikävaihekoulutus

1.Lähijakso 5-7.v Su 3.3.2019 Kauniainen Kasavuoren kouku

2.Lähijakso 5-7.v Su 14.4.2019 Kauniainen Kasavuoren koulu

3.Lähijakso Yhteinen Su xx.xx.2019 Kauniainen Keskuskenttä

 

Ikävaihekoulutus 5-7. v osallistujat kevät 2019 Kauniainen

Maia Thompson GrIFK P13 ja T11-12 

Erika Lindholm GrIFK P13 ja T11-12 

Linnea Lahtinen GrIFK P13

Alisa Vuorilehto GrIFK P13

Eva Brummer GrIFK P13

Emil Lillieström GrIFK P11

Santeri Luukkonen GrIFK P11

Matti Brandt P12

Antti Korhonen GrIFK P12

Eero Kallio GrIFK P13

Niko Saraste GrIFK P14

 

5-7 v ikävaihekoulutuksen ohjelma ja aikataulu:

 

Ennakkotehtävät

1. jakso Sunnuntai  3.3.2019 Kauniainen

9.00 – 9.45 Avaus

9.45- 10.45 5-7 v lapsi futiksen harrastajana

11.00 – 12.30 Peruspelaamisen teknis-taktinen sisältö 5-7 v

12.30 – 13.30 lounas

13.30 – 15.00 Harjoitusten suunnittelu ja valmennustyylit

15.30 – 18.00 Harjoitusten johtaminen + TIPS

18.00 – 18.30 Reflektointi ja päätös

 

Kokemuskortin ensimmäiset tehtävät ja seuraavan jakson ennakkotehtävät

 

2.  jakso Sunnuntai 14.4.2019 Kauniainen

9.00 – 9.30 Avaus

9.30-10.15 Lasten ottelutapahtumat 5-7

10.15 – 12.00 Havainnointi 5-7

12.00 – 13.00 lounas

13.00 – 15.30 Keho haltuun ja jalat vikkeliksi - käytäntö

16.00 – 17.30 Sytytetään kipinä...

17.30 – 18.30 Reflektointi ja päätös

 

Kokemuskortin tehtäviä ja seuraavan jakson ennakkotehtävät

 

Ikävaihekoulutusten yhteinen päivä Su xx.xx.2019 

9.00 - 9.30 Avaus ja tutustuminen

9.30 – 11.00 Taitavuus ja lasten monipuolinen kehittyminen

11.00 – 12.00 Lounas

12.00 – 13.00 Futsal / saliharjoittelu teoria

13.30 – 15.00 Futsal /saliharjoittelu käytäntö

15.30 – 17.30 Lasten maalivahtitaitojen edellytykset – käytäntö

17.45 – 18.30 Yhteenveto ja reflektointi