Visio, missio ja Arvopohja

toiminnan arvopohja


Arvot ohjaavat ja auttavat jokaista seuran toimijaa päivittäisessä seuratyössä sekä suuntaavat toimintaa sovittuja päämääriä kohti.

Seuran arvot ovat:

  • TASA-ARVOISUUS – Seuran toiminnassa kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita niin yksilöinä kuin seuran jäseninäkin. Hyväksymme erilaisuuden ja toimimme tasa-arvoa edistävästi luotettavalla ja avoimella tavalla
  • TAVOITTEELLISUUS – Asetamme laadukkaita tavoitteita ja pyrimme merkityksellisiin lopputuloksiin yksilön, joukkueen, toimihenkilöiden sekä seuran kehittymisessä. Tavoitteellisuus toteutuu myös harrastejoukkueiden toiminnassa.
  • POSITIIVISUUS – Rakennamme toimintaamme vahvuuksiemme pohjalta samalla muistaen hyvät tavat ja kannustuksen. Teemme rakentavaa yhteistyötä jäsenistömme hyvinvointia edistävien seuran ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

GrIFK jalkapallo toimii tasolla kaksi Palloliiton Laatujärjestelmässä. Haluamme nostaa tasoamme jokaisella fokusalueella sekä kehittyä talouden ja teknologisten ratkaisujen alueella.

Seuralla on lisäksi Suomen Olympiakomitean myöntämä Tähtiseura-laatumerkki. Tämä mahdollistaa lasten ja nuorten tarpeista lähtevän monipuolisen harraste- ja kilpatoiminnan.

GRIFK JALKAPALLON VISIO

 

Menestyvä jalkapalloseura ja hyvinvoinnin kasvattaja

Olemme perinteikäs, laadukas ja sitoutunut toimija omassa toimintaympäristössämme. Kehitämme suomalaista jalkapallokulttuuria. Pyrimme luomaan monipuolisen eri harrastemotiiveja palvelevan toimintamallin, jonka avulla saavutetaan edellytykset läpi loppuelämän tapahtuvaan liikuntaan ja terveeseen elämäntapaan sekä sosiaalisuuteen perustuvaan elämänhallintaan.

GRIFK JALKAPALLON MISSIO

 

Tuemme alueen yhteisöllisyyttä jalkapallon kautta.  Seura tarjoaa osaavan valmennuksen sekä hyvät olosuhteet tavoitteelliseen jalkapallon harrastamiseen ja kilpailuun. Toiminta on kaksikielistä ja se on suunnattu Kauniaisten sekä lähialueen asukkaille.

Pelaajan kehitys on tärkeintä

 

Futisrahasto

 

GrIFK Jalkapallo on perustanut Futisrahaston tukemaan innokkaiden pelaajien jalkapalloharrastusmahdollisuuksia. Futisrahasto voi muun muassa:

  • myöntää avustuksia eri maksuista niille pelaajille, jotka jäisivät taloudellisista syistä jalkapalloharrastuksen ulkopuolelle
  • myöntää jalkapallostipendejä
  • myöntää avustuksia eri ikäluokkien tai koko seuran erityisprojekteihin.

Futisrahaston pääoma muodostuu viime ja edellisvuonna toteutettujen Jalkapallogaalojen tuotoista. Tällä hetkellä lisää varoja kerätään suorilla lahjoituksilla seuralle.

Lisäksi halukkaat yksityishenkilöt ja yritykset voivat lahjoittaa varoja Futisrahaston tilille  FI37 4055 0010 0288 15.

GrIFK Jalkapallon hallitus päättää rahojen käytöstä saamiensa anomusten pohjalta.

Vapaamuotoiset hakemukset seuran puheenjohtajalle Matti Hannukselalle.