FA Solutions on hallimme uusi yhteistyökumppani

Seuran halli nimetään kumppanuuden myötä FA Solutions Arenaksi 27.4.2021.

TIEDOTE KAUNIAINEN 29.4.2021

GrIFK Fotboll rf on solminut sponsorointisopimuksen pilvipohjaisia portfoliohallintaratkaisuja tarjoava FA Solutionsin kanssa. Yhteistyön myötä seuran halli nimetään FA Solutions Arenaksi. Uusi kyltti paljastettiin julkistuksessa 27.4.2021.

Uskomme, että lasten ja nuorten fyysisestä ja henkisestä terveydestä huolehtiminen on tärkeä peruskivi tulevaisuudelle – etenkin pandemian aikana. Jalkapallo myös opettaa tärkeitä elämäntaitoja, kuten joukkueen merkityksen sekä voittamisen ja häviämisen tunteiden käsittelyä, mikä on tärkeää lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta.”

FA Solutionsin hallituksen puheenjohtaja Hannes Helenius

Osana yhteistyötä FA Solutions antaa data-analytiikkaosaamistaan seuran käyttöön ja auttaa seuraa analysoimaan dataa toimintansa yhteiskunnallisesta merkityksestä. GrIFK Fotboll on mukana UEFA SROI -selvityksessä (Social Return on Investment), jossa mitataan jalkapallon tuomaa lisäarvoa tarkastelemalla sen taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia.

Mallinnus edustaa uudenlaista tapaa tehdä jalkapallon merkitys näkyväksi. Suomessa hankkeesta vastaa Palloliitto. Ensimmäisellä selvityskierroksella jalkapallon yhteiskunnalliseksi arvoksi Suomessa mitattiin noin 1,2 miljardia euroa.

“Jalkapallon tuottaman lisäarvon pukeminen luvuiksi auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja antaa meille uudenlaisen aseman neuvotteluissa mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme aina tienneet, että toiminnallamme on paljon merkitystä, mutta datan avulla voimme myös todistaa sen.”

GrIFK Fotbollin puheenjohtaja Matti Hannuksela

UEFA SROI -mallinnus myös syventää sponsoroinnin merkitystä.

“Halusimme tarjota GrIFK Fotbollille enemmän kuin sponsorirahaa antamalla osaamistamme heidän käyttöönsä. UEFA SROI -malli on hyvä esimerkki suuremmasta globaalista muutoksesta, jonka myötä eri alojen toimijat haluavat olla entistä paremmin perillä oman toimintansa vaikutuksista muuhun maailmaan. Finanssialalla ratkaisumme auttavat asiakkaitamme toimimaan entistä eettisemmin, vastuullisemmin ja noudattaen hyvää hallintotapaa. Halusimme, että myös sponsoroidessamme jalkapalloseuraa tämä vastuunkanto kulkee mukana.”

FA Solutionsin hallituksen puheenjohtaja Hannes Helenius

FA Solutionsilla on huomattu, miten universaali kieli jalkapallo on ja miten se tuo ihmisiä yhteen.

“Työskennellessämme eri puolilta maailmaa kotoisin olevien asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa puhumme usein jalkapallosta ennen kuin edes pääsemme itse liiketoiminnallisiin asioihin.”

FA Solutionsin hallituksen puheenjohtaja Hannes Helenius

FA Solutions palvelee tänä päivänä yli 70 suurta pankkia, riippumattomia varainhoitajia ja institutionaalisia sijoittajia 15 eri maassa. Vuonna 1999 perustetulla FA Solutionsilla on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Latviassa.