GrIFK Fotboll ry rf kevätkokous vårmöte

26.2.2019

GrIFK Fotboll rf:s ordinarie vårmöte hålles tisdagen 26. mars 2019 kl. 18.00 i Kasavuoren koulu. På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden. Välkomna.

GrIFK Fotboll ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 26. maaliskuuta 2019 klo 18.00 Kasavuoren koulussa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tervetuloa.GrIFK Fotboll rf:s ordinarie vårmöte hålles
tisdagen 26. mars 2019 kl. 18.00 i Kasavuoren koulu. På mötet behandlas
stadgeenliga vårmötesärenden. Välkomna.